Blog Vallbonatura

PrincipalBlog Cultura › 3r. Concurs Fotogràfic de la Vall del Maldanell

Concurs fotografic de la vall del maldanell

3r. Concurs Fotogràfic de la Vall del Maldanell

20 d'abril de 2017

Ets un amant de la fotografia? Participa a la 3a edició del Concurs de Fotografia de la Vall del Maldanell! Tens temps fin el pròxim 26 de maig de 2017 per presentar les teves obres.

Tema: “La pedra del Maldanell: Cabanes, marges i altres Pedres de la Vall”

 

Concurs de Fotografia Vallbonatura

Bases:

Objectiu: Donar a conèixer les interpretacions i la particular visió de la Vall del Maldanell.

Participants: Obert a tothom sense límit d’edat

Tècnica: S’admet qualsevol tècnica o procediment digital o de laboratori, en color o blanc i negre. No s’admet fotomuntatge, però sí edició digital.

Presentació: Les fotografies tenen una mida de 18 x 24 cm i es presenten en paper fotogràfic i sobre cartolina negra de 40 x 50 cm en posició horitzontal o vertical. No s’admet la presentació en format digital, tampoc fotografies que no presentin el format demanat. Al davant de la fotografia hi haurà de figurar el títol de l’obra, i al darrere el pseudònim de l’autor/a.

Lliurament de les obres: Es pot presentar un màxim de 3 obres originals, inèdites i no premiades en altres concursos. Les obres es lliuraran dins les dates indicades, personalment, per correu postal o missatgeria a l’Oficina de Turisme de Vallbona de les Monges al C. Prat de la Riba, 6 – 25268 Vallbona de les Monges (Lleida), amb telèfon de contacte 973 982 500. A part, es lliurarà un sobre tancat amb el títol i lema a l’exterior, i dins, un full on consti el mateix títol i pseudònim, nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic de l’autor/a.

Termini: Fins divendres 26 de maig de 2017 a les 18.00 h.

Premis: Tres premis segons nombre de vots obtinguts: 1r premi, 2n premi i 3r premi. Tots tres premiats amb productes de la terra.

Veredicte del jurat, exposició i lliurament de premis: El veredicte es farà públic durant la fira de Vallbonatura del pròxim 27 de maig de 2017 a les 20.30 h a la plaça del Monestir. Les fotos premiades quedaran en propietat de l’Organització i només s’utilitzaran (si s’escau) en la promoció i divulgació de la vall del Maldanell, del municipi, zona, etc.,  reservant-se els drets d’exhibició i publicació d’aquestes, fent constar en tot moment el nom de l’autor/a. Les fotografies presentades seran exposades al Pou de la Neu (C. Major s/n) durant el dissabte 27 de maig dins el mar de la fira Vallbonatura.

Jurat: Serà qualsevol persona que vulgui votar les fotografies que s’exposen. Es podrà votar amb el DNI en una urna a la plaça del Monestir de les 9.00 h a les 17.30 h del dissabte 27 de maig de 2017. En cas d’empat, seran 3 paradistes de la plaça els qui hauran de desfer-lo. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

Observacions: La participació suposa l’acceptació total de les bases. Tota obra que no compleixi els requisits establerts, quedarà fora de concurs. Serà responsabilitat de la persona recavar l’autorització de les persones que poguessin aparèixer a les fotografies, així com assumir tota reclamació de drets d’imatge. L’Organització NO es responsabilitza de la pèrdua o deteriorament de les obres per causes alienes a la seva voluntat durant el seu enviament, muntatge i/o exhibició.

Articles sobre Cultura

Concurs fotografic de la vall del maldanell

3r. Concurs Fotogràfic de la Vall del Maldanell

20/04/2017

Ets un amant de la fotografia? Participa a la 3a edició del Concurs de Fotografia de la Vall del Maldanell!… veure més ›